Wszystkie prawa do wizerunku strony www.kartastudio.pl, materiałów (zdjęć, projektów, tekstów i opisów) umieszczonych na stronie są zastrzeżone. Zgodnie z przepisami art.1 ust. 3 prawa autorskiego Rzeczpospolitej Polskiej – bez zgody właściciela strony www.kartastudio.pl  żaden jej element oraz treści nie mogą być powielane, kopiowane, reprodukowane, ani przechowywane w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej stronie www. Nie może też być przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób.

Firma KARTA STUDIO jest także właścicielem praw autorskich do wszystkich projektów oferowanych do sprzedaży, są one wartością intelektualną, przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze i także podlegają ochronie prawnej art.1 ust 3 prawa autorskiego.

Wobec wszelkich naruszeń prawa autorskiego wobec projektów oferowanych w sprzedaży przez www.kartastudio.pl oraz wobec wszelkich treści i elementów samej strony www.kartastudio.pl sprawca poniesie odpowiedzialność karną. Regulują ją przepisy: Art. 115 – 123 prawa autorskiego.